(Dân trí) - Quan niệm "trần sao âm vậy" nên những ngày này, người dân mua cả "núi" vàng mã, từ quần áo, nhà cửa đến những đồ hiện đại như ô tô, máy bay, điện thoại... về đốt. Khắp các tuyến phố đâu đâu cũng thấy rực lửa hóa vàng.


Clip người Hà Nội đốt vàng mã trong mùa lễ Vu Lan

Quan niệm trần sao âm vậy nên người dân đốt đủ loại vàng mã


Quan niệm trần sao âm vậy nên người dân đốt đủ loại vàng mã
Quan niệm "trần sao âm vậy" nên người dân đốt đủ loại vàng mã

Quan niệm trần sao âm vậy nên người dân đốt đủ loại vàng mã

Quan niệm trần sao âm vậy nên người dân đốt đủ loại vàng mã
Những ngày này không chỉ phố Hàng Mã (Hà Nội) mà các làng nghề vàng mã như Duyên Thái (Hà Nội), Song Hồ (Bắc Ninh), làng Cót (Hà Nội) đều vào mùa cao điểm làm ăn

Nhà cửa trong phố cổ chật hẹp, người dân mang vàng mã ra vỉa hè đốt
Nhà cửa trong phố cổ chật hẹp, người dân mang vàng mã ra vỉa hè đốt

Đốt vàng mã tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏa hoạn


Đốt vàng mã tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏa hoạn

Đốt vàng mã tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏa hoạn

Đốt vàng mã tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏa hoạn
Đốt vàng mã tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏa hoạn

Một mâm cúng ngày xá tội vong nhân.
Một mâm cúng ngày xá tội vong nhân.